logo screen shotti

Toimialakokemuksemme

Monet haasteet niin Suomen, Pohjoismaiden kuin Baltian markkinoillakin ovat yrityksille samat toimialasta tai liiketoimintasektorista riippumatta. Tällaisia haasteita ovat mm. kovenevan kilpailun aiheuttama kasvun hidastuminen ja nopeasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen aiheuttamat paineet tuote- ja palveluvalikoimien uudistuksille.

Periaatteenamme onkin, että yrityksen johto voi ottaa toimivia strategioita menestyksekkäästi käyttöön toimialasta riippumatta. Tämän näkökulman ansiosta olemme hankkineet vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa useilta eri toimialoilta.

Olemme auttaneet yrityksiä luomaan menestyviä strategioita mm. seuraavilla toimialoilla:

Elintarviketeollisuus, HoReCa -ala, päivittäistavarakauppa ja muu kaupan ala
 • Panimoteollisuus
 • Maitotuotteet
 • Lihajalosteet
 • Leipomotuotteet
 • Einestuotteet
 • Makeiset
 • Tee
 • Lääketeollisuus
leipomotiski 1
infrastruktuuri, juna
Palvelut, infrastruuri ja muu palvelusektori
 • Media
 • Terveydenhuolto
 • Logistiikka
 • Jakelu ja jälleenmyynti
 • Telekommunikaatio.
Pankki- ja rahoitussektori
 • Rahoitus- ja sijoituspalvelut
Kasvustrategia
rakennus
Rakennusteollisuus ja muu teollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Rakennusteollisuus
 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Autokomponentit.
to top button