MARKKINOILLE PÄÄSY, KASVU, STRATEGIAUUDISTUKSET
logo screen shotti

Venäjän markkinat

Suomen naapurimaa ja Itämeren alueen vaikutuspiiriin kuuluva Venäjä tarjoaa houkuttelevan suuren markkina-alueen, jolle monet yritykset ovat joko laajentuneet tai suunnitelleet laajennusta.

Venäjän markkinat eroavat monessa mielessä esim. eurooppalaisista - lähihistoriassa haasteita ovat tuoneet mm. Ruplan arvon heilahtelu ja kansainvälisen poliittisen tilanteen aiheuttamat tuontikiellot.

Nykyisen kriisin purkautuessa markkinoille tulee kuitenkin avautumaan suuria kasvumahdollisuuksia tilanteessa, jossa kokonaisia liiketoimintasektoreita joutuu uudelleen organisoinnin kohteeksi.

Toimivan ja turvallisen strategian luominen suuren kasvupotentiaalin omaavilla ja haastavilla Venäjän markkinoilla edellyttää vankkaa aiempaa kokemusta markkinoilla toimimisesta.

Olemme toimineet Venäjän markkinoilla jo 90-luvun alusta lähtien ja auttaneet useampaa kymmentä Nordic -alueella toimivaa suurta ja keskisuurta yritystä luomaan ja toteuttamaan heille sopivan Venäjä-strategian. Ydinosaamistamme ovat mm. Venäjän markkinoille pääsy, markkinaosuuden kasvattaminen, strategiauudistukset sekä tukeminen strategian toteuttamisessa.

Yrityksellämme on laajat verkostot Pietariin ja koko CIS -alueelle ja tunnemme venäläisen toimintakulttuurin perinpohjin – voimmekin syystä sanoa, että olemme aidosti Venäjän markkinoiden asiantuntija.

 

Nykyisen kriisin purkautuessa markkinoille tulee kuitenkin avautumaan suuria kasvumahdollisuuksia tilanteessa, jossa kokonaisia liiketoimintasektoreita joutuu uudelleen organisoinnin kohteeksi.

to top button